3 Компании свързани с лицето ДАНАИЛ ВЕСЕЛИНОВ ВЕЛИКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to DANAIL VESELINOV VELIKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103954516КАМЧИЯ БИЛД ЕООД
KAMCHIYA BILD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
148069830БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД
BRATYA VELIKOVI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200773223БЛЕК СИЙ КОНСУЛТ ЕООД
BLEK SIY KONSULT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДАНАИЛ ВЕСЕЛИНОВ ВЕЛИКОВ
Check other registries about the person DANAIL VESELINOV VELIKOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More