6 Компании свързани с лицето ГРИГОР СЕРГЕЕВ ВАКЛИЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to GRIGOR SERGEEV VAKLIEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121596024ЕВРОТРАНСПОРТ 2000 ЕООД
EVROTRANSPORT 2000 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175200915АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
ALIANTS LIZING BALGARIYA AD

Публични фондове Public money
  • 162 715,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201541217ЮРОРЕНТ ЕООД
YURORENT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202462452Мениджмънт Сървисиз Корпорейшън (МСК) АД
Menidzhmant Sarvisiz Korporeyshan (MSK) AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203061544КАР ТРАНСПОРТЕР ЕООД
KAR TRANSPORTER EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203320370КНС - Кериер Нетуърк Сълюшън ЕАД
KNS - Kerier Netuark Salyushan EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ГРИГОР СЕРГЕЕВ ВАКЛИЕВ
Check other registries about the person GRIGOR SERGEEV VAKLIEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More