13 Компании свързани с лицето ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ БАРБУДЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to GEORGI VELICHKOV BARBUDEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
040712151ВАГМА - ГЕОРГИ БАРБУДЕВ ЕТ
VAGMA - GEORGI BARBUDEV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115558631ТЕЛЕКОМ ПЛОВДИВ ООД
TELEKOM PLOVDIV OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115561862ЕВРОКОМ СТАМБОЛИЙСКИ ООД
EVROKOM STAMBOLIYSKI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115784107ЕУРОТРАНС - 1 ЕООД
EUROTRANS - 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115826766ЕВРОКОМ НЕТ ООД
EVROKOM NET OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115834649ЕУРОКОМ КУКЛЕН ЕООД
EUROKOM KUKLEN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115887580АМК - БИЛД ООД
AMK - BILD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115896088БЪЛГАРСКИ ДЪБ АД
BALGARSKI DAB AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115901521ДИДЖИТАЛ КЕЙБЪЛ КЪМПАНИ ООД
DIDZHITAL KEYBAL KAMPANI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115932303Евроком Карлово ООД
Evrokom Karlovo OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160109941БИЛД ИНВЕСТ ГРУП 2007 ООД
BILD INVEST GRUP 2007 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825378058ИНТЕРСАТ ООД
INTERSAT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825399324Г.В.С. ООД
G.V.S. OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ БАРБУДЕВ
Check other registries about the person GEORGI VELICHKOV BARBUDEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More