14 Компании свързани с лицето ИВАН КОЛЕВ ЖЕЛЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to IVAN KOLEV ZHELEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131372964ЕВРОПРЕФАБРИКАТИ БЪЛГАРИЯ АД
EVROPREFABRIKATI BALGARIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175288083ГРИЙН ФИНАНС ЕООД
GRIYN FINANS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175336012Игрона АД
Igrona AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175340594ИНОВЕНТ ХОЛДИНГ АД
INOVENT HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175374529АДАМАНТ КАПИТАЛ АД
ADAMANT KAPITAL AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200230220ЕПЪЛ ГАРДЪН ЕАД
EPAL GARDAN EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200271822КАРБОСИНЕРДЖИ АД
KARBOSINERDZHI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200413613АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД
ADAMANT KEPITAL PARTNARS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200522228Кънстракшън Уан ЕООД
Kanstrakshan Uan EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200522317„ВАРНА МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИС” ЕООД
„VARNA MENIDZHMANT SARVIS” EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200767416“Варна Уан Апартаменти” АД
“Varna Uan Apartamenti” AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200767430“Варна Уан Офис” АД
“Varna Uan Ofis” AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200767455ВАРНА УАН ПАРКИНГ АД
VARNA UAN PARKING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200958414Адамант Кепитъл Мениджмънт ЕАД
Adamant Kepital Menidzhmant EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИВАН КОЛЕВ ЖЕЛЕВ
Check other registries about the person IVAN KOLEV ZHELEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More