12 Компании свързани с лицето ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА НЕГУЛОВА (виж второ ниво)
Companies connected to ELEONORA IVANOVA NEGULOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
111518493СНАЙТ-СТРОЙ ООД
SNAYT-STROY OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130490251ЕМ СИ ЕН КО ООД
EM SI EN KO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130710626НИКЕ ГРУП АД
NIKE GRUP AD

Публични фондове Public money
  • 40 125,00 лв. от 2 общ. поръчки
  • 159 293,99 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130823343ДИНАМИКА КОНСУЛТ ООД
DINAMIKA KONSULT OOD

Публични фондове Public money
  • 44 324,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131128209ТЕРРА КОРПОРЕЙШЪН АД
TERRA KORPOREYSHAN AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175073198МАРИ - БЕЛ ООД
MARI - BEL OOD

Публични фондове Public money
  • 26 656,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200081805БРОКЕР ИМОТИ ООД
BROKER IMOTI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200976775БИОДРИНКС ООД
BIODRINKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201172841НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ АД
NATSIONALEN GARANTSIONEN FOND SOLIDARNOST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201319661ГИНЦИ СОЛАР ЕООД
GINTSI SOLAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203915083ГРИЙНХАЙТЕК ООД
GRIYNHAYTEK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204829089НОВО ЗНАНИЕ ООД
NOVO ZNANIE OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА НЕГУЛОВА
Check other registries about the person ELEONORA IVANOVA NEGULOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More