7 Компании свързани с лицето ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to DIMITAR YORDANOV PETROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115345761ГБС - ПЛОВДИВ АД
GBS - PLOVDIV AD

Публични фондове Public money
  • 111 847 717,00 лв. от 33 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
117501497ГБС - РУСЕ АД
GBS - RUSE AD

Публични фондове Public money
  • 2 266 830,00 лв. от 6 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121592481СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ АД
STROYINVESTHOLDING AD

Публични фондове Public money
  • 69 230 420,55 лв. от 9 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126147282КЛИМАТЕХ ООД
KLIMATEH OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175020797ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ АД
GLAVBOLGARSTROY HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175402074ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕАД
GLAVBOLGARSTROY INTERNESHANAL EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
836143741КЛИМАТЕХ АД
KLIMATEH AD

Публични фондове Public money
  • 861 161,00 лв. от 5 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
Check other registries about the person DIMITAR YORDANOV PETROV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More