3 Компании свързани с лицето СВЕТЛОЗАР ЦВЕТАНОВ ВЕШКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to SVETLOZAR TSVETANOV VESHKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
129008074ТЕРЕМ ЕАД
TEREM EAD

Публични фондове Public money
  • 48 248 651,04 лв. от 8 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
176841737БЪДЕЩЕ ЗА СВОГЕ ASSOC
BADESHTE ZA SVOGE ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
176941060СЪГЛАСИЕ 066 ASSOC
SAGLASIE 066 ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СВЕТЛОЗАР ЦВЕТАНОВ ВЕШКОВ
Check other registries about the person SVETLOZAR TSVETANOV VESHKOV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More