4 Компании свързани с лицето АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АНИН (виж второ ниво)
Companies connected to ALEKSANDAR DIMITROV ANIN

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
000253605НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА 1927 CC
NARODNO CHITALISHTE PROBUDA 1927 CC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
109021655ХИДРОСТРОЙ - РИЛЦИ АД
HIDROSTROY - RILTSI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
109074152АЛЕКСАНДЪР АНИН ЕТ
ALEKSANDAR ANIN ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831160078НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD

Публични фондове Public money
  • 56 623 302,20 лв. от 101 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АНИН
Check other registries about the person ALEKSANDAR DIMITROV ANIN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More