8 Компании свързани с лицето НИКОЛАЙ ВЕНЦЕСЛАВОВ БЪЧВАРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to NIKOLAY VENTSESLAVOV BACHVAROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115038577Е.Т.Е.С. ООД
E.T.E.S. OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115890473ЕНЕРДЖИ КОМЕРС ООД
ENERDZHI KOMERS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201145075Н и С Меркато ООД
N i S Merkato OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201186271ГРИЙН ФРУТ ООД
GRIYN FRUT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201861369Н31 ЕООД
N31 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203871007Н-32 ЕООД
N-32 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204685742Пи Ем Ай Директ ООД
Pi Em Ay Direkt OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825259381ЕНЕРДЖИ - НИКОЛАЙ БЪЧВАРОВ ЕТ
ENERDZHI - NIKOLAY BACHVAROV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето НИКОЛАЙ ВЕНЦЕСЛАВОВ БЪЧВАРОВ
Check other registries about the person NIKOLAY VENTSESLAVOV BACHVAROV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More