9 Компании свързани с лицето НИКОЛАЙ БЕЛИНОВ ПАНАЙОТОВ (виж второ ниво)
Companies connected to NIKOLAY BELINOV PANAYOTOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121421014ЕСПАС АУТО ЕООД
ESPAS AUTO EOOD

Публични фондове Public money
  • 1 700 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121444454ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YUNION IVKONI OOD

Публични фондове Public money
  • 14 859 129,00 лв. от 62 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121514696ЛАУДСПИКЪРС-СИ ЕЙ ЕООД
LAUDSPIKARS-SI EY EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
122022915СТАРКОМ КОНСУЛТ АД
STARKOM KONSULT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175078697ЕВРОЛИЙЗ АСЕТ ЕАД
EVROLIYZ ASET EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175145295АЛФА КРЕДИТ ИАД
ALFA KREDIT IAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175227641ЕВРО ПАУЪР АД
EVRO PAUAR AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201188219СИНТЕТИКА АД
SINTETIKA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831760308КОРПОРИТ АДВАЙЗЪРС ЕООД
KORPORIT ADVAYZARS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето НИКОЛАЙ БЕЛИНОВ ПАНАЙОТОВ
Check other registries about the person NIKOLAY BELINOV PANAYOTOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More