2 Компании свързани с лицето Петър Христов Хаджимихалев (виж второ ниво)
Companies connected to Petar Hristov Hadzhimihalev

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
000080352Технологичен център по морски ресурси ООД
Tehnologichen tsentar po morski resursi OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Георги Серафимов Първанов
  Georgi Serafimov Parvanov

  Последен запис/Last Deed:
  2015-07-02 16:53:02 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2015-07-02 16:53:02 Manager

 • Последен запис/Last Deed:
  2012-06-06 19:45:13 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2012-06-06 19:45:13 Partner
 • Петър Христов Хаджимихалев
  Petar Hristov Hadzhimihalev

  Последен запис/Last Deed:
  2011-04-06 23:38:49 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2011-04-06 23:38:49 Manager

 • Последен запис/Last Deed:
  2011-04-06 23:38:49 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2011-04-06 23:38:49 Partner

 • Последен запис/Last Deed:
  2011-04-06 23:38:49 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2011-04-06 23:38:49 Partner
 • ДЕВНЯ ИНВЕСТ
  DEVNYA INVEST

  Последен запис/Last Deed:
  2012-06-06 19:45:13 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2011-04-06 23:38:49 Partner

 • Последен запис/Last Deed:
  2012-06-06 19:45:13 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2011-04-06 23:38:49 Partner
 • ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ
  PARAHODSTVO BALGARSKI MORSKI FLOT

  Последен запис/Last Deed:
  2012-06-06 19:45:13 ShareTransfer
  Sell to: „Транспроект” ЕАД 1056

  Първи запис/First Deed:
  2011-04-06 23:38:49 Partner
 • ЕСКАНА
  ESKANA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-07-02 16:53:02 ShareTransfer
  Sell to: „Транспроект” ЕАД 616

  Първи запис/First Deed:
  2011-04-06 23:38:49 Partner
 • ТРАНСПРОЕКТ
  TRANSPROEKT

  Последен запис/Last Deed:
  2015-07-02 16:53:02 ShareTransfer
  Buy from: “Ескана” АД 616

  Първи запис/First Deed:
  2011-04-06 23:38:49 Partner
 • ЧЕРНО МОРЕ
  CHERNO MORE

  Последен запис/Last Deed:
  2011-04-06 23:38:49 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2011-04-06 23:38:49 Partner
 • ГЕОЗАЩИТА
  GEOZASHTITA

  Последен запис/Last Deed:
  2012-06-06 19:45:13 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2011-04-06 23:38:49 Partner
000101622ЦЕНТЪР ПО ОКЕАНСКО ИНЖЕНЕРСТВО ООД
TSENTAR PO OKEANSKO INZHENERSTVO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Петър Христов Хаджимихалев
Check other registries about the person Petar Hristov Hadzhimihalev

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More