3 Компании свързани с лицето СТОИЛ МЕТОДИЕВ СТОИЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to STOIL METODIEV STOILOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131321418БУЛАРКА - ИНЖЕНЕРИНГ ООД
BULARKA - INZHENERING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 521 062,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през юли.16)
200139322ЕСКО 79 ЕООД
ESKO 79 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200222191ЕСИ И АЙТИ ЕООД
ESI I AYTI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 79 737,17 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 31.авг.15)

Проверки в други регистри за лицето СТОИЛ МЕТОДИЕВ СТОИЛОВ
Check other registries about the person STOIL METODIEV STOILOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More