2 Компании свързани с лицето АЛЕКСАНДЪР ЧАМПАРЕВИЧ (виж второ ниво)
Companies connected to ALEKSANDAR CHAMPAREVICH

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103823381ПИКАДИЛИ ЕАД
PIKADILI EAD

Публични фондове Public money
 • 85 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175371209СИРОКО ТРАВЕЛ ЕООД
SIROKO TRAVEL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ПЕДЖА ВЕСЕЛИНОВИЧ
  PEDZHA VESELINOVICH

  Последен запис/Last Deed:
  2017-06-08 14:45:13 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2017-06-08 14:45:13 Manager
 • УОРДЪНКЛИФ ГРУП
  UORDANKLIF GRUP

  Последен запис/Last Deed:
  2017-06-08 14:45:13 ShareTransfer
  Buy from: „ФРИГОЛОГ” АД 1700

  Първи запис/First Deed:
  2017-06-08 14:45:13 ShareTransfer
  Buy from: „ФРИГОЛОГ” АД 1700
 • АЛЕКСАНДЪР ЧАМПАРЕВИЧ
  ALEKSANDAR CHAMPAREVICH

  Последен запис/Last Deed:
  2017-06-08 14:45:13 ShareTransfer
  Buy from: „ФРИГОЛОГ” АД 1600

  Първи запис/First Deed:
  2017-06-08 14:45:13 ShareTransfer
  Buy from: „ФРИГОЛОГ” АД 1600
 • ФРИГОЛОГ
  FRIGOLOG

  Последен запис/Last Deed:
  2017-06-08 14:45:13 ShareTransfer
  Sell to: АЛЕКСАНДЪР ЧАМПАРЕВИЧ 1600

  Първи запис/First Deed:
  2017-04-07 17:56:45 ShareTransfer
  Buy from: АТАНАС ПЕМОВ ПЕМОВ 2500
 • АТАНАС ПЕМОВ ПЕМОВ
  ATANAS PEMOV PEMOV

  Последен запис/Last Deed:
  2017-04-07 17:56:45 ShareTransfer
  Sell to: ФРИГОЛОГ 2500

  Първи запис/First Deed:
  2015-10-30 12:46:15 ShareTransfer
  Buy from: ИВАЙЛО ПЕТРОВ ТРАЙКОВ 2500
 • ИВАЙЛО ПЕТРОВ ТРАЙКОВ
  IVAYLO PETROV TRAYKOV

  Последен запис/Last Deed:
  2017-05-18 16:56:27 ShareTransfer
  Sell to: „ФРИГОЛОГ” АД 2500

  Първи запис/First Deed:
  2015-07-01 17:21:49 ShareTransfer
  Buy from: ВАСИЛ ТОДОРОВ ТОМОВ 5000
 • Васил Тодоров Томов
  Vasil Todorov Tomov

  Последен запис/Last Deed:
  2015-07-01 17:21:49 ShareTransfer
  Sell to: ИВАЙЛО ПЕТРОВ ТРАЙКОВ 5000

  Първи запис/First Deed:
  2014-09-03 17:32:30 ShareTransfer
  Buy from: Миглена Захариева Томова 5000
 • МИГЛЕНА ЗАХАРИЕВА ТОМОВА
  MIGLENA ZAHARIEVA TOMOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2014-09-03 17:32:30 ShareTransfer
  Sell to: Васил Тодоров Томов 5000

  Първи запис/First Deed:
  2008-08-04 15:44:38 SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за лицето АЛЕКСАНДЪР ЧАМПАРЕВИЧ
Check other registries about the person ALEKSANDAR CHAMPAREVICH

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name АЛЕКСАНДЪР @SecondName ЧАМПАРЕВИЧ @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name АЛЕКСАНДЪР @SecondName ЧАМПАРЕВИЧ @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More