7 Компании свързани с лицето Христина Георгиева Кирчева (виж второ ниво)
Companies connected to Hristina Georgieva Kircheva

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175124600КАЗА ШИК АД
KAZA SHIK AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200734117МАЙ 2009 ООД
MAY 2009 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201286706СТАНДАРТ ХОРЕКА АД
STANDART HOREKA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 1 664 350,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през юли.14)
201714263„ТРЕЙД ПАРТНЕРС 2011” ООД
„TREYD PARTNERS 2011” OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201946190ВЕРТИГО КОНСОРЦИУМ ООД
VERTIGO KONSORTSIUM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203986995ВИТОША ИНВЕСТМЪНТ 2020 АД
VITOSHA INVESTMANT 2020 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204065200АЙТАУЪР ДИВЕЛОПМЕНТ ЕАД
AYTAUAR DIVELOPMENT EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Христина Георгиева Кирчева
Check other registries about the person Hristina Georgieva Kircheva

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More