7 Компании свързани с лицето ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ МИТОВ (виж второ ниво)
Companies connected to VALENTIN STEFANOV MITOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
000627921КООПЕРАЦИЯ ЛЮЛИН К
KOOPERATSIYA LYULIN K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103090331ПЕРИНЕЯ ООД
PERINEYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121156288ЕСПРЕСО ЕООД
ESPRESO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121156320ВАТЕРМЕКС ЕООД
VATERMEKS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121186897ВАЛЕНТИН МИТОВ ЕТ
VALENTIN MITOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124716710ПЕРИНЕЯ - БАЛЧИК ООД
PERINEYA - BALCHIK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175360764ПАУЪР УИНД ЕНЕРДЖИ ООД
PAUAR UIND ENERDZHI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ МИТОВ
Check other registries about the person VALENTIN STEFANOV MITOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More