7 Компании свързани с лицето ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЮРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to GEORGI ATANASOV GYUROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121894864МЖС Трейдинг ООД
MZHS Treyding OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200055397ЕКО РИКАВЪРИ ООД
EKO RIKAVARI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202477600КРИЕМА ФУДС ООД
KRIEMA FUDS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203351864ИНВИЗИБЪЛ ПРОТЕКТ ООД
INVIZIBAL PROTEKT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203591749ИНОСОФТ ЕООД
INOSOFT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204056596СЕЛФ ЕМПАУЪР ООД
SELF EMPAUAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204221012ВАМИГАН ООД
VAMIGAN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЮРОВ
Check other registries about the person GEORGI ATANASOV GYUROV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More