2 Компании свързани с лицето ВЛАДИМИР БОГОМИЛОВ ТРАНКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to VLADIMIR BOGOMILOV TRANKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131391822АГРО ДАР 7 ООД
AGRO DAR 7 OOD

Публични фондове Public money
  • 187 760,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
  • 86 706,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през ян.17)
200734804АГРО ЕЛИТ 2009 ООД
AGRO ELIT 2009 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВЛАДИМИР БОГОМИЛОВ ТРАНКОВ
Check other registries about the person VLADIMIR BOGOMILOV TRANKOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More