Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  12 Компании свързани с лицето ВАЛЕРИ БОРИСОВ ПЕТРОВ (виж второ ниво)
  Companies connected to VALERI BORISOV PETROV

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  040047610ДАРКО АД
  DARKO AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  121035639РОЯЛ ПАТЕЙТОС АД
  ROYAL PATEYTOS AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  131464028ОНДА КОФИ БРЕЙК АД
  ONDA KOFI BREYK AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  175031367ГРИЙН ЕСТЕЙТС БЪЛГАРИЯ АД
  GRIYN ESTEYTS BALGARIYA AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  175140444ТЕЛЕТЕК ГРУП АД
  TELETEK GRUP AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200128023ГРИЙН ЕСТЕЙТС БАНКЯ АД
  GRIYN ESTEYTS BANKYA AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200644029Фронтекс Интернешънъл АД
  Fronteks Interneshanal AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200880969ПИКТОР ИНВЕСТМЪНТС ООД
  PIKTOR INVESTMANTS OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201082027Гуала Клоужърс България АД
  Guala Klouzhars Balgariya AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202823753ИМПЛЕО МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИЗ ЕООД
  IMPLEO MENIDZHMANT SARVISIZ EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203945468ДЖЕРМИ АРТ ЕНД ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ООД
  DZHERMI ART END ENTARTEYNMANT OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  831265054НИКАС БЪЛГАРИЯ ЕАД
  NIKAS BALGARIYA EAD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето ВАЛЕРИ БОРИСОВ ПЕТРОВ
  Check other registries about the person VALERI BORISOV PETROV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More