3 Компании свързани с лицето ДАНИЕЛА ЕВСТАТИЕВА ДЕЛЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to DANIELA EVSTATIEVA DELEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200241302ДЕЛАР ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД
DELAR INFRASTRUKTURNO STROITELSTVO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202105589ДЕРОА ЕООД ЕООД
DEROA EOOD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831928535ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕАД
PATNOSTROITELNA TEHNIKA EAD

Публични фондове Public money
  • 783 248 767,37 лв. от 212 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДАНИЕЛА ЕВСТАТИЕВА ДЕЛЕВА
Check other registries about the person DANIELA EVSTATIEVA DELEVA

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More