2 Компании свързани с лицето Свилен Емилов Нейков (виж второ ниво)
Companies connected to Svilen Emilov Neykov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121689770БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ГРЕБАНЕ ASSOC
BALGARSKA FEDERATSIYA PO GREBANE ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175446042Училищно настоятелство на 83 ОУ Елин Пелин ASSOC
Uchilishtno nastoyatelstvo na 83 OU Elin Pelin ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Свилен Емилов Нейков
Check other registries about the person Svilen Emilov Neykov

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More