4 Компании свързани с лицето БОЙКО АНАНИЕВ СТАНАЧКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to BOYKO ANANIEV STANACHKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
202565712ХАЙ ГРЕЙД ЕООД
HAY GREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202814786СПИЙД СКЕЙТИНГ ЕООД
SPIYD SKEYTING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 208 736,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през февр.17)
202990834СИТИ 048 ЕООД
SITI 048 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203020394Контакт мениджмънт ЕООД
Kontakt menidzhmant EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето БОЙКО АНАНИЕВ СТАНАЧКОВ
Check other registries about the person BOYKO ANANIEV STANACHKOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More