2 Компании свързани с лицето ЛИДИЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА (виж второ ниво)
Companies connected to LIDIYA ILIEVA NIKOLOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
101005087РИБНО СТОПАНСТВО АД
RIBNO STOPANSTVO AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
101759663РИБНО СТОПАНСТВО - 07 ООД
RIBNO STOPANSTVO - 07 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More