13 Компании свързани с лицето ПАВЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ВЛАДИМИРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to PAVEL VENTSISLAVOV VLADIMIROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175369418ЕМ.О.СИ ООД
EM.O.SI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175445894БОЕЛ КОНТРОЛ ЕООД
BOEL KONTROL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200319181ВИ. ВИ. ЕМ. 08 ЕООД
VI. VI. EM. 08 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200382057ВИКТИТО ООД
VIKTITO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200531565РАДИСЪН ВАЙК ООД
RADISAN VAYK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202045715И.Т.А.Д. ЕООД
I.T.A.D. EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202207793СЪПОРТ СЪРВИС ЕООД
SAPORT SARVIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202432797Херес 1221 ЕООД
Heres 1221 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202746666ОМНИШОПС ЕООД
OMNISHOPS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202793897КВС -8 ЕООД
KVS -8 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202855092ГОЛД СКУЛ ЕООД
GOLD SKUL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202951201ОЛЯ - 83 ЕООД
OLYA - 83 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204035762БОЕЛ БОКС ОНЛАЙН СЧЕТОВОДСТВО ЕООД
BOEL BOKS ONLAYN SCHETOVODSTVO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ПАВЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ВЛАДИМИРОВ
Check other registries about the person PAVEL VENTSISLAVOV VLADIMIROV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More