6 Компании свързани с лицето ЦВЕТАН НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to TSVETAN NEYCHEV NEYCHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102684007БОБИ - ПРЕС ЕООД
BOBI - PRES EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115520091ЕЛИЗА 1999 ЕООД
ELIZA 1999 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121207277Разпространение на печата АД
Razprostranenie na pechata AD

Публични фондове Public money
  • 226 645,05 лв. от 5 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175127176БУЛГАРТАБАК-ТРЕЙДИНГ АД
BULGARTABAK-TREYDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175239360ОБВ - РАЗПРОСТРАНЕНИЕ АД
OBV - RAZPROSTRANENIE AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202089188НИНИ ЕООД
NINI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More