7 Компании свързани с лицето ВАСИЛ НИКОЛОВ НИКОЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to VASIL NIKOLOV NIKOLOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131242725ХОТ ТВ ЕАД
HOT TV EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131478693ВИТАЛИС ТВ ЕАД
VITALIS TV EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175029383ВЯРА ТВ ЕАД
VYARA TV EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175230856ЮТВ АД
YUTV AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175348235ДЖИПСИ ТВ ЕАД
DZHIPSI TV EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201030112ЮТВ - БЪЛГАРИЯ ЕООД
YUTV - BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201942562ЗУУМ ПРОДЪКШЪН КЪМПЪНИ ЕООД
ZUUM PRODAKSHAN KAMPANI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВАСИЛ НИКОЛОВ НИКОЛОВ
Check other registries about the person VASIL NIKOLOV NIKOLOV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More