Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  14 Компании свързани с лицето ТАТЯНА БИСЕРОВА ДЕЛИБАШЕВА (виж второ ниво)
  Companies connected to TATYANA BISEROVA DELIBASHEVA

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  175302145ПРОТЕХНОЛОДЖИ ООД
  PROTEHNOLODZHI OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  175450795ЕС-ЕНЕРДЖИ ООД
  ES-ENERDZHI OOD

  Публични фондове Public money
  • 7 013 970,70 лв. от 82 общ. поръчки

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  176538013СДРУЖЕНИЕ ПОДКРЕПА ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ASSOC
  SDRUZHENIE PODKREPA ZA HORA V NERAVNOSTOYNO POLOZHENIE ASSOC

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200015844ТЕМП БЕСТ ПРОЕКТ ООД
  TEMP BEST PROEKT OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200821807ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ ООД
  EVROPROGRAMKONSULT OOD

  Публични фондове Public money
  • 1 298 512,00 лв. от 13 общ. поръчки

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201532976ЕМ КОНСУЛТ ФИНАНС ЕООД
  “EM KONSULT FINANS EOOD

  Публични фондове Public money
  • 987 385,00 лв. от 19 общ. поръчки

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202092241ЛАНЦА СОЛАР ЕООД
  LANTSA SOLAR EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202299749Татяна Делибашева ЕТ
  Tatyana Delibasheva ET

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202656902ТБ ЕКСПЕРТ ООД
  TB EKSPERT OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203212505МАУТИН МОУШЪН ЕООД
  MAUTIN MOUSHAN EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203669190КОНСИСТ КОНСУЛТ ЕООД
  KONSIST KONSULT EOOD

  Публични фондове Public money
  • 226 700,00 лв. от 2 общ. поръчки

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  204521771Алфа Билд Пропъртис ЕООД
  Alfa Bild Propartis EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  204530891Активити Рент ЕООД
  Aktiviti Rent EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  204687939ИНФРА ИНС ЕООД
  INFRA INS EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето ТАТЯНА БИСЕРОВА ДЕЛИБАШЕВА
  Check other registries about the person TATYANA BISEROVA DELIBASHEVA

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More