8 Компании свързани с лицето ИВАЙЛО СТОЯНОВ ДРАГОМАНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to IVAYLO STOYANOV DRAGOMANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
040083662ИТАЛМОДАЛУЧЕ - БЪЛГАРИЯ ООД
ITALMODALUCHE - BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money
  • 309 422,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
  • 5 159 739,81 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 1.февр.13)
160100910ЛЮВИК ООД
LYUVIK OOD

Публични фондове Public money
  • 30 647 481,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160130841ИМПУЛС - МС АД
IMPULS - MS AD

Публични фондове Public money
  • 3 766 572,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200004506ЕКСТРИЙМ ВАРНА ООД
EKSTRIYM VARNA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200318880ИМЛ - ТРАНС ООД
IML - TRANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 126 399,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през апр.17)
201841353Италмодалуче ООД
Italmodaluche OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203292978ОРЕНДА 3 ЕООД
ORENDA 3 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205044718МЕНАТУОРК ПРОДЖЕКТ АД
MENATUORK PRODZHEKT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИВАЙЛО СТОЯНОВ ДРАГОМАНОВ
Check other registries about the person IVAYLO STOYANOV DRAGOMANOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More