9 Компании свързани с лицето КРИСТИАНА НИКОЛОВА ВЕЛИКОВА (виж второ ниво)
Companies connected to KRISTIANA NIKOLOVA VELIKOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121274494КЮ ЕМ ООД
KYU EM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175122130ДОГРАМА БГ ООД
DOGRAMA BG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201263821КЮ ЕМ МЕДИЯ ЕООД
KYU EM MEDIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 342 122,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през септ.14)
202499689АБИТАРЕ ЕООД
ABITARE EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202499970БРАВАКАЗА ЕООД
BRAVAKAZA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202499988ЛЕУРОПЕО ЕООД
LEUROPEO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202504912АМИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД
AMIKA BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202846684КЮ МЕДИЯ ЕООД
KYU MEDIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204340422КЮ ПОРТ ЕООД
KYU PORT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КРИСТИАНА НИКОЛОВА ВЕЛИКОВА
Check other registries about the person KRISTIANA NIKOLOVA VELIKOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More