1 Компании свързани с лицето МАРИЯ ПЕТРОВА АНДРЕЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to MARIYA PETROVA ANDREEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
201811029ПЪТСТРОЙ-ЛОВЕЧ ЕООД
PATSTROY-LOVECH EOOD

Публични фондове Public money
  • 13 256 623,97 лв. от 50 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МАРИЯ ПЕТРОВА АНДРЕЕВА
Check other registries about the person MARIYA PETROVA ANDREEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More