3 Компании свързани с лицето МОМЧИЛ ЛЮБЕНОВ АТАНАСОВ (виж второ ниво)
Companies connected to MOMCHIL LYUBENOV ATANASOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130919747СИЛВЪР ДЕЙ ЕООД
SILVAR DEY EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201199482СИЛВЪР ДЕЙ-МА ЕООД
SILVAR DEY-MA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203882174СИЛВЪР ДЕЙ - ЛА ЕООД
SILVAR DEY - LA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МОМЧИЛ ЛЮБЕНОВ АТАНАСОВ
Check other registries about the person MOMCHIL LYUBENOV ATANASOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More