3 Компании свързани с лицето ГЕОРГИ НИНОВ ВЕЛИКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to GEORGI NINOV VELIKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
111588303Нов живот 1940 кв. Младеново К
Nov zhivot 1940 kv. Mladenovo K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
114638892БОМАР ТРЕЙД ЕООД
BOMAR TREYD EOOD

Публични фондове Public money
  • 1 438 247,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200011582ХЕРААГРО ЕООД
HERAAGRO EOOD

Публични фондове Public money
  • 700 476,24 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More