15 Компании свързани с лицето Лилия Станкова Плачкова (виж второ ниво)
Companies connected to Liliya Stankova Plachkova

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
040458482АНИМЕКС - АТ.ЧИПЛАКОВ, Н.ПЕХЛИВАНОВ, М.ПЕХЛИВАНОВ СД
ANIMEKS - AT.CHIPLAKOV, N.PEHLIVANOV, M.PEHLIVANOV SD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102115714САМАР ООД
SAMAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102642150СЛЪНЧЕВ БРЯГ - 2000 АД
SLANCHEV BRYAG - 2000 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102858739ГАРАНТ 2003 ЕООД
GARANT 2003 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102869664ГЮЛТЕКС БЪЛГАРИЯ ООД
GYULTEKS BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102922106БРАДЪРС - В.И. ЕООД
BRADARS - V.I. EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126602100БРОКЕР ООД
BROKER OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
128560671САН - 2002 ЕООД
SAN - 2002 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147093514ТЕРМОКОРЕКТ ЕООД
TERMOKOREKT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147097572СТРОЙ МАТ - 06 ООД
STROY MAT - 06 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147220901КАТАЛИНА СПА ООД
KATALINA SPA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
148101031КОНСУЛТЕК МАРИН ООД
KONSULTEK MARIN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200325565НОРТ ПЕТРОЛ ЕООД
NORT PETROL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201050264ВЛАД - СЕКЮРИТИ ЕООД
VLAD - SEKYURITI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
812176380ХИМПЛАСТ-95 ЕООД
HIMPLAST-95 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Лилия Станкова Плачкова
Check other registries about the person Liliya Stankova Plachkova

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More