1 Компании свързани с лицето “Джи.Ай.Ар.Ий Глобал Инфрастракчър Риъл Истейт Фънд Лимитид” (виж второ ниво)
Companies connected to “Dzhi.Ay.Ar.Iy Global Infrastrakchar Rial Isteyt Fand Limitid”

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
201403532РАЗЛОГ АСЕТС ЕАД
RAZLOG ASETS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето “Джи.Ай.Ар.Ий Глобал Инфрастракчър Риъл Истейт Фънд Лимитид”
Check other registries about the person “Dzhi.Ay.Ar.Iy Global Infrastrakchar Rial Isteyt Fand Limitid”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More