Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

11 Компании свързани с лицето ИЛИЯН КИРИЛОВ ДУКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ILIYAN KIRILOV DUKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130880283АНИМАКС С ООД
ANIMAKS S OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131341659БУЛГАРТЕЛ ЕАД
BULGARTEL EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175128919НИЛИС ООД
NILIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175177485ХОУМ-БГ ООД
HOUM-BG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • АНТОН ВАЛЕНТИНОВ КИРИЛОВ
  ANTON VALENTINOV KIRILOV

  Последен запис/Last Deed:
  2016-11-23 12:47:20 ShareTransfer
  Sell to: Петър Михайлов Яйманов 5000

  Първи запис/First Deed:
  2016-07-22 09:56:25 ShareTransfer
  Buy from: Тодор Димитров Великов 2500
 • ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ
  TODOR DIMITROV VELIKOV

  Последен запис/Last Deed:
  2016-07-22 09:56:25 ShareTransfer
  Sell to: Антон Валентинов Кирилов 2500

  Първи запис/First Deed:
  2015-05-04 10:17:12 ShareTransfer
  Buy from: „ТЪРНОВПОЛИС” ЕООД 2500
 • АНЖЕЛА ДИНЕВА ДИНЕВА
  ANZHELA DINEVA DINEVA

  Последен запис/Last Deed:
  2013-02-14 12:52:52 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2013-02-14 12:52:52 Manager
 • ТЪРНОВПОЛИС
  TARNOVPOLIS

  Последен запис/Last Deed:
  2015-05-04 10:17:12 ShareTransfer
  Sell to: Тодор Димитров Великов 2500

  Първи запис/First Deed:
  2012-08-01 12:29:30 ShareTransfer
  Buy from: Велизар Николаев Еремиев 5000
 • ВЕЛИЗАР НИКОЛАЕВ ЕРЕМИЕВ
  VELIZAR NIKOLAEV EREMIEV

  Последен запис/Last Deed:
  2012-08-01 12:29:30 ShareTransfer
  Sell to: ТЪРНОВПОЛИС ЕООД 5000

  Първи запис/First Deed:
  2010-02-09 16:06:06 Manager
 • СТЕЙДЖ ДОЛС
  STEYDZH DOLS

  Последен запис/Last Deed:
  2011-02-04 11:57:31 ShareTransfer
  Sell to: ВЕЛИЗАР НИКОЛАЕВ ЕРЕМИЕВ 1250

  Първи запис/First Deed:
  2009-09-02 15:20:50 ShareTransfer
  Buy from: ЯВОР НИКОЛАЕВ НЕДЕВ 1250
 • СТОНЕ
  STONE

  Последен запис/Last Deed:
  2011-02-04 11:57:31 ShareTransfer
  Sell to: ВЕЛИЗАР НИКОЛАЕВ ЕРЕМИЕВ 1250

  Първи запис/First Deed:
  2009-05-13 14:32:48 ShareTransfer
  Buy from: ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ЯЙМАНОВ 1250
 • КАРЛОС ПИСАНО СЕГАРА
  KARLOS PISANO SEGARA

  Последен запис/Last Deed:
  2011-02-04 11:57:31 ShareTransfer
  Sell to: ВЕЛИЗАР НИКОЛАЕВ ЕРЕМИЕВ 1250

  Първи запис/First Deed:
  2008-03-24 16:07:56 ShareTransfer
  Buy from: ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ЯЙМАНОВ, ЯВОР НИКОЛАЕВ
  НЕДЕВ, ИЛИЯН КИРИЛОВ ДУКОВ 1250
 • ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ЯЙМАНОВ
  PETAR MIHAYLOV YAYMANOV

  Последен запис/Last Deed:
  2016-11-23 12:47:20 ShareTransfer
  Buy from: Антон Валентинов Кирилов 5000

  Първи запис/First Deed:
  2008-03-24 15:39:51 Partner
 • ЯВОР НИКОЛАЕВ НЕДЕВ
  YAVOR NIKOLAEV NEDEV

  Последен запис/Last Deed:
  2009-09-02 15:20:50 ShareTransfer
  Sell to: СТЕЙДЖ ДОЛС ЕООД 1250

  Първи запис/First Deed:
  2008-03-24 15:39:51 Manager
 • ИЛИЯН КИРИЛОВ ДУКОВ
  ILIYAN KIRILOV DUKOV

  Последен запис/Last Deed:
  2011-02-04 11:57:31 ShareTransfer
  Sell to: ВЕЛИЗАР НИКОЛАЕВ ЕРЕМИЕВ 1250

  Първи запис/First Deed:
  2008-03-24 15:39:51 Partner
 • ЯВОР НИКОЛАЕВ НЕДЕВ
  YAVOR NIKOLAEV NEDEV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-03-24 15:39:51 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2008-03-24 15:39:51 Partner
175203485БУЛГАРГАЗ ЕАД
BULGARGAZ EAD

Публични фондове Public money
 • 580 000,00 лв. от 5 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175407089ИМОКОРП ЕООД
IMOKORP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175407114ИНМАКС ЕООД
INMAKS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175415787ЛИФТ КОРП ООД
LIFT KORP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ХОУМ-БГ
  HOUM-BG

  Последен запис/Last Deed:
  2017-02-02 16:33:08 ShareTransfer
  Buy from: СТОНЕ 1700

  Първи запис/First Deed:
  2017-02-02 16:33:08 ShareTransfer
  Buy from: СТОНЕ 1700
 • АНЖЕЛА ДИНЕВА ДИНЕВА
  ANZHELA DINEVA DINEVA

  Последен запис/Last Deed:
  2011-11-14 16:46:10 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2011-11-14 16:46:10 Manager
 • СТЕЙДЖ ДОЛС
  STEYDZH DOLS

  Последен запис/Last Deed:
  2009-09-02 15:40:08 ShareTransfer
  Buy from: ЯВОР НИКОЛАЕВ НЕДЕВ 1700

  Първи запис/First Deed:
  2009-09-02 15:40:08 ShareTransfer
  Buy from: ЯВОР НИКОЛАЕВ НЕДЕВ 1700
 • СТОНЕ
  STONE

  Последен запис/Last Deed:
  2017-02-02 16:33:08 ShareTransfer
  Sell to: ХОУМ-БГ 1700

  Първи запис/First Deed:
  2009-05-13 16:33:29 ShareTransfer
  Buy from: ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ЯЙМАНОВ 1700
 • ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ЯЙМАНОВ
  PETAR MIHAYLOV YAYMANOV

  Последен запис/Last Deed:
  2009-05-13 16:33:29 ShareTransfer
  Sell to: СТОНЕ ЕООД 1700

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-07 13:48:13 Partner
 • ЯВОР НИКОЛАЕВ НЕДЕВ
  YAVOR NIKOLAEV NEDEV

  Последен запис/Last Deed:
  2009-09-02 15:40:08 ShareTransfer
  Sell to: СТЕЙДЖ ДОЛС ЕООД 1700

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-07 13:48:13 Partner
 • ИЛИЯН КИРИЛОВ ДУКОВ
  ILIYAN KIRILOV DUKOV

  Последен запис/Last Deed:
  2009-09-04 10:49:17 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-07 13:48:13 Partner
200083717ЯПИ ИНВЕСТМЪНС ООД
YAPI INVESTMANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200200825Булконсулт груп ООД
Bulkonsult grup OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ХОУМ-БГ
  HOUM-BG

  Последен запис/Last Deed:
  2017-01-31 15:55:54 ShareTransfer
  Buy from: „СТОНЕ” ООД 2500

  Първи запис/First Deed:
  2017-01-31 15:55:54 ShareTransfer
  Buy from: „СТОНЕ” ООД 2500
 • АНЖЕЛА ДИНЕВА ДИНЕВА
  ANZHELA DINEVA DINEVA

  Последен запис/Last Deed:
  2011-11-15 15:54:40 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2011-11-15 15:54:40 Manager
 • ИНДУСТРИАЛ ИНВЕСТ
  INDUSTRIAL INVEST

  Последен запис/Last Deed:
  2012-08-07 14:07:48 ShareTransfer
  Sell to: СТЕЙДЖ ДОЛС ЕООД 1600

  Първи запис/First Deed:
  2011-11-15 15:54:40 ShareTransfer
  Buy from: ИЛИЯН КИРИЛОВ ДУКОВ 1600
 • ФОРЕСТ ИН
  FOREST IN

  Последен запис/Last Deed:
  2012-08-07 14:07:48 ShareTransfer
  Sell to: СТОНЕ ООД 1600

  Първи запис/First Deed:
  2011-11-15 15:54:40 ShareTransfer
  Buy from: „СТОНЕ” ООД 900
 • СТЕЙДЖ ДОЛС
  STEYDZH DOLS

  Последен запис/Last Deed:
  2012-08-07 14:07:48 ShareTransfer
  Buy from: ИНДУСТРИАЛ ИНВЕСТ ООД 1600

  Първи запис/First Deed:
  2009-09-02 14:58:11 ShareTransfer
  Buy from: ЯВОР НИКОЛАЕВ НЕДЕВ 1600
 • СТОНЕ
  STONE

  Последен запис/Last Deed:
  2017-01-31 15:55:54 ShareTransfer
  Sell to: „ХОУМ-БГ” ЕООД 2500

  Първи запис/First Deed:
  2009-05-13 15:07:49 ShareTransfer
  Buy from: ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ЯЙМАНОВ 1800
 • ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ЯЙМАНОВ
  PETAR MIHAYLOV YAYMANOV

  Последен запис/Last Deed:
  2009-05-13 15:07:49 ShareTransfer
  Sell to: СТОНЕ ЕООД 1800

  Първи запис/First Deed:
  2008-05-19 08:59:07 Partner
 • ЯВОР НИКОЛАЕВ НЕДЕВ
  YAVOR NIKOLAEV NEDEV

  Последен запис/Last Deed:
  2009-09-02 14:58:11 ShareTransfer
  Sell to: СТЕЙДЖ ДОЛС ЕООД 1600

  Първи запис/First Deed:
  2008-05-19 08:59:07 Partner
 • ИЛИЯН КИРИЛОВ ДУКОВ
  ILIYAN KIRILOV DUKOV

  Последен запис/Last Deed:
  2011-11-15 15:54:40 ShareTransfer
  Sell to: ИНДУСТРИАЛ ИНВЕСТ ООД 1600

  Първи запис/First Deed:
  2008-05-19 08:59:07 Partner
200686786ВЕРИНГЕР- БЪЛГАРИЯ ООД
VERINGER- BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money
 • 606 600,00 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИЛИЯН КИРИЛОВ ДУКОВ
Check other registries about the person ILIYAN KIRILOV DUKOV

 • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
 • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate