3 Компании свързани с лицето РУМЕН ЙОРДАНОВ АНДРЕЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to RUMEN YORDANOV ANDREEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
040179696ТЕОДОРА-СТИЛ - РУМЕН АНДРЕЕВ ЕТ
TEODORA-STIL - RUMEN ANDREEV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200748992ДЖОРДАН ТРЕЙД 90 ЕООД
DZHORDAN TREYD 90 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202700264ЕКОЕН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
EKOEN INZHENERING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето РУМЕН ЙОРДАНОВ АНДРЕЕВ
Check other registries about the person RUMEN YORDANOV ANDREEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More