19 Компании свързани с лицето ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to PLAMEN GEORGIEV STILIYANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103044422ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД
TRANSSTROY - VARNA AD

Публични фондове Public money
  • 76 071 858,00 лв. от 19 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103186657ТРАНССТРОЙ-1 АД
TRANSSTROY-1 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103188665ПТИЦЕКОМ ЕООД
PTITSEKOM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103188672СТИЛИ РОУД ЕООД
STILI ROUD EOOD

Публични фондове Public money
  • 24 184 592,00 лв. от 5 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103513308ЖЕВИС - ПЛАМЕН СТИЛИЯНОВ ЕТ
ZHEVIS - PLAMEN STILIYANOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103590128СТЕЛИ РОУД ЕООД
STELI ROUD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103776832ПТИЦЕКОМ АГРО ЕООД
PTITSEKOM AGRO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103776845СТИЛИ АГРО ЕООД
STILI AGRO EOOD

Публични фондове Public money
  • 2 527,00 лв. от 1 общ. поръчки
  • 488 264,15 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103778324МАВЕЛ ЕООД
MAVEL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103870580СТИЛИ ЕООД
STILI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103884644ПИ ЕНД ДЖИ АД
PI END DZHI AD

Публични фондове Public money
  • 9 533 615,00 лв. от 4 общ. поръчки
  • 488 264,15 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103885237ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - 2004 ООД
PATNO PODDARZHANE - 2004 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103910904ЕКО ПИЛЕ ЕООД
EKO PILE EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
148031490АЛФОНС 63 ООД
ALFONS 63 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175435475ГЛОБАЛ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ООД
GLOBAL PRODZHEKT KONSULT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204309416ПРИСТАНИЩЕ ЕЗЕРОВО ЕАД
PRISTANISHTE EZEROVO EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204364074ГОРСКИ ПАРК ЕООД
GORSKI PARK EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204444442ТРАНССТРОЙ - СОФИЯ АД
TRANSSTROY - SOFIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
813103524ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
INZHSTROYINZHENERING EOOD

Публични фондове Public money
  • 442 386 529,06 лв. от 120 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ
Check other registries about the person PLAMEN GEORGIEV STILIYANOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More