3 Компании свързани с лицето ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to VANYA GEORGIEVA VASILEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175227963СОФИЯ БРЮ ООД
SOFIYA BRYU OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201848636ММС - СЕКЮРИТИ ООД
MMS - SEKYURITI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202016650ЕЙЛ ХАУС ПАРАДАЙЗ ООД
EYL HAUS PARADAYZ OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
Check other registries about the person VANYA GEORGIEVA VASILEVA

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More