2 Компании свързани с лицето ЛЮДМИЛ ДЕЛЧЕВ КАРАВАСИЛЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to LYUDMIL DELCHEV KARAVASILEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121689770БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ГРЕБАНЕ ASSOC
BALGARSKA FEDERATSIYA PO GREBANE ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201513239БУКЕЛОН МЕДИЯ ЕООД
BUKELON MEDIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЛЮДМИЛ ДЕЛЧЕВ КАРАВАСИЛЕВ
Check other registries about the person LYUDMIL DELCHEV KARAVASILEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More