2 Компании свързани с лицето Анастасиос Константинус Папанагиоту (виж второ ниво)
Companies connected to Anastasios Konstantinus Papanagiotu

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
201161994СИ ЕНЕРДЖИ ГРУП ЕАД
SI ENERDZHI GRUP EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203251885ВАТ И ВОЛТ България ЕООД
VAT I VOLT Balgariya EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Анастасиос Константинус Папанагиоту
Check other registries about the person Anastasios Konstantinus Papanagiotu

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More