10 Компании свързани с лицето ЕФРОСИНИЯ НИКОЛОВА ХРИСТОВИЧ (виж второ ниво)
Companies connected to EFROSINIYA NIKOLOVA HRISTOVICH

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
010686373АПИС ООД
APIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102032688СЕЛЕНА ООД
SELENA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102889065СПАСИМИР ЕООД
SPASIMIR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102889072ХАН АСПАРУХ 1 ЕООД
HAN ASPARUH 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
112101951ЧЕПИНО - МРАМОР ООД
CHEPINO - MRAMOR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
112132466ИЗВОР 11 ЕООД
IZVOR 11 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
112539330АССПА ЕООД
ASSPA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
112630303МЕДЕЯ-2005 ООД
MEDEYA-2005 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204584597ЕФРОСИНИЯ ЕООД
EFROSINIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205034295ЕВИТА 1 ООД
EVITA 1 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЕФРОСИНИЯ НИКОЛОВА ХРИСТОВИЧ
Check other registries about the person EFROSINIYA NIKOLOVA HRISTOVICH

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More