Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

23 Компании свързани с лицето НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ МАЙСТЕР (виж второ ниво)
Companies connected to NIKOLAY VIKTOROVICH MAYSTER

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121713404БГ ПРОИНВЕСТ АД
BG PROINVEST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130659420ИНТЕРКАПИТАЛ ЕООД
INTERKAPITAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131057477ИП ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД
IP INTERKAPITAL MARKETS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131186301АГРИКЪЛЧЪРАЛ ПРОПЪРТИС ООД
AGRIKALCHARAL PROPARTIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131230032ИНТЕРКАПИТАЛ СЪЛИСИТЪРС ООД
INTERKAPITAL SALISITARS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131338759ФЮЧЪРС ДИЙЛ ООД
FYUCHARS DIYL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175169442ТЕРАТРЕЙДИНГ ЕООД
TERATREYDING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175245089БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД
BI DZHI AY GRUP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175256096ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
INVEST FOND MENIDZHMANT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200232082ПРОТО КАПИТАЛ ЕООД
PROTO KAPITAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201624613ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ ЕАД
FYUCHARS KEPITAL EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201811805БГ Инвест Пропъртис АД
BG Invest Propartis AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201824866ПОЛИПРОСПЕКТС ЕООД
POLIPROSPEKTS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202375798Стратеджик Асет Алокейшън ЕООД
Stratedzhik Aset Alokeyshan EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202707930ИКМ ИМО ЕАД
IKM IMO EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202914427БИ ДЖИ АЙ ИМО ЕАД
BI DZHI AY IMO EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202966541МНМ ТРЪСТ АД
MNM TRAST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203924627ИКМ ПЕРСИЯ ЕАД
IKM PERSIYA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205057781ИКМ ТРЕЙД 2 ЕООД
IKM TREYD 2 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205057808ИКМ ТРЕЙД 3 ЕООД
IKM TREYD 3 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205057822ИКМ ТРЕЙД 4 ЕООД
IKM TREYD 4 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205057834ИКМ ТРЕЙД 5 ЕООД
IKM TREYD 5 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205058041ИКМ ТРЕЙД 1 ЕООД
IKM TREYD 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ МАЙСТЕР
Check other registries about the person NIKOLAY VIKTOROVICH MAYSTER

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate