4 Компании свързани с лицето Мариянка Христова Дукова (виж второ ниво)
Companies connected to Mariyanka Hristova Dukova

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103118414АРУБА ЕООД
ARUBA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103940769ФАЙНЕЙШЪЛ ПРОДЖЕКТС АДВАЙЗЪРИ ООД
FAYNEYSHAL PRODZHEKTS ADVAYZARI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
116013648ЕЛС АД
ELS AD

Публични фондове Public money
  • 255 477,00 лв. от 5 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
835047448ТЕХНОТЕРМ ИНВЕСТ ООД
TEHNOTERM INVEST OOD

Публични фондове Public money
  • 236 277,00 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Мариянка Христова Дукова
Check other registries about the person Mariyanka Hristova Dukova

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More