3 Компании свързани с лицето ИСМАИЛ ЧЕТИН (виж второ ниво)
Companies connected to ISMAIL CHETIN

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115892606БУЛТУР ГРУП ООД
BULTUR GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201240840ГИС 2010 ЕООД
GIS 2010 EOOD

Публични фондове Public money
  • 25 097,13 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202162259ЗЛАТЕН ОРИЗ ООД
ZLATEN ORIZ OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИСМАИЛ ЧЕТИН
Check other registries about the person ISMAIL CHETIN

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ИСМАИЛ @SecondName ЧЕТИН @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ИСМАИЛ @SecondName ЧЕТИН @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More