5 Компании свързани с лицето Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (виж второ ниво)
Companies connected to Rayfayzen Bank Interneshanal AG

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121891804БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ ЕООД
BIZNES PARK SOFIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131421557СОФИЯ ШЕЛТЪР ПРОПЪРТИЗ ЕООД
SOFIYA SHELTAR PROPARTIZ EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175100649БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ 2 ЕООД
BIZNES PARK SOFIYA 2 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175355285БПС 14 ЕООД
BPS 14 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203584434БИЗНЕС ПАРК ВАРНА ЕООД
BIZNES PARK VARNA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Райфайзен Банк Интернешънъл АГ
Check other registries about the person Rayfayzen Bank Interneshanal AG

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More