4 Компании свързани с лицето Александър Евгениевич Камчаров (виж второ ниво)
Companies connected to Aleksandar Evgenievich Kamcharov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
203281145УЕЛДРИНКС ООД
UELDRINKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203411165Максите Маркетинг ООД
Maksite Marketing OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203438810Максите Център ООД
Maksite TSentar OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204816259ТАЛИСМАН 18 ООД
TALISMAN 18 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Александър Евгениевич Камчаров
Check other registries about the person Aleksandar Evgenievich Kamcharov

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More