7 Компании свързани с лицето МАРИНА ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to MARINA VESELINOVA KOLEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130822275МАРИНА-ЕП ЕООД
MARINA-EP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200289642АРМИНА КЛУБ АД
ARMINA KLUB AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200344341АРТ - ВИЗИОН ЕООД
ART - VIZION EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200884519АГРО ФИНАНС 2009 ООД
AGRO FINANS 2009 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201043177ЕВРОГРУП ИНЖЕНЕРИНГ АД
EVROGRUP INZHENERING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201045096ДИРЕКТ ЛАЙН АД
DIREKT LAYN AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202595748Ви Пи Финанс АД
Vi Pi Finans AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МАРИНА ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА
Check other registries about the person MARINA VESELINOVA KOLEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More