11 Компании свързани с лицето МАРТИН МЕТОДИЕВ СЛАВОВ (виж второ ниво)
Companies connected to MARTIN METODIEV SLAVOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131403737ИМОБАЙЛ АД
IMOBAYL AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131448383ЗЕТ ПРОПЪРТИС АД
ZET PROPARTIS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201013376КАРТЕЛА РЕКЪРДС ООД
KARTELA REKARDS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201778643Ассет Трейд ЕООД
Asset Treyd EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201847096ГРИЙНКО ЕООД
GRIYNKO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202344183ГРИЙНКО ЕНЪРДЖИ ЕООД
GRIYNKO ENARDZHI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202358350ГРИЙНКО АГРО ЕООД
GRIYNKO AGRO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202526983ГРИЙНКО АССЕТС ЕООД
GRIYNKO ASSETS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202835517ГРИЙНКО КУЛА 2 ЕООД
GRIYNKO KULA 2 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202835524ГРИЙНКО КУЛА 1 ЕООД
GRIYNKO KULA 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202861501ГРИЙНКО КУЛА ЕООД
GRIYNKO KULA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МАРТИН МЕТОДИЕВ СЛАВОВ
Check other registries about the person MARTIN METODIEV SLAVOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More