13 Компании свързани с лицето МИХАИЛ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to MIHAIL VASILEV STEFANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121026533РОНИФАРМА-Н ООД
RONIFARMA-N OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121168283ЮНИПЕТРОЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
YUNIPETROL INTERNESHANAL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121220933ОРДОНАНС ООД
ORDONANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121365672БУЛ ТРЕДИНГ АД
BUL TREDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121468334КОСА СЕКЮРИТИ АД
KOSA SEKYURITI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121468423ЕР СИСТЕМ ХОЛДИНГ АД
ER SISTEM HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121497421АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ-СОФИЯ АД
AGENTSIYA ZA NEDVIZHIMI IMOTI-SOFIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121710759ЗЛАТЕН ВЕК 21 АД
ZLATEN VEK 21 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121713417ЕМ ЕНД ДЖИ 2001 АД
EM END DZHI 2001 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130145796АЛЕКТО 2000 ООД
ALEKTO 2000 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175063987БОЯНА КЛУБ ООД
BOYANA KLUB OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205092200ИНВЕСТИЦИИ 2018 ООД
INVESTITSII 2018 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831756155БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ-ГЛОБАЛ АД
BALGARSKA KOMPANIYA ZA OBSLUZHVANE-GLOBAL AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МИХАИЛ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ
Check other registries about the person MIHAIL VASILEV STEFANOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More