6 Компании свързани с лицето МАРГАРИТА ИВАНОВА БАЛТОВА (виж второ ниво)
Companies connected to MARGARITA IVANOVA BALTOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115299680БУЛСОР - ГРУП ООД
BULSOR - GRUP OOD

Публични фондове Public money
  • 55 350 875,86 лв. от 45 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130253359САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕРМЕДИКА АД
SAMOSTOYATELNA MEDIKO-DIAGNOSTICHNA LABORATORIYA INTERMEDIKA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131370835ВИВА ЕМ ООД
VIVA EM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131385431ЕВРО ФЕШЪН ЕООД
EVRO FESHAN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175432571БИЛДКОМ СОФИЯ ООД
BILDKOM SOFIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203314385ВИВА-МПВ-2014 ООД
VIVA-MPV-2014 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МАРГАРИТА ИВАНОВА БАЛТОВА
Check other registries about the person MARGARITA IVANOVA BALTOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More