12 Компании свързани с лицето Гавраил Дончев Хрусанов (виж второ ниво)
Companies connected to Gavrail Donchev Hrusanov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
040303464СУПЕР 7 ЕООД
SUPER 7 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
104613286МИЛИ ЕООД
MILI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121718535ЧИСТОТА СОФИЯ АД
CHISTOTA SOFIYA AD

Публични фондове Public money
  • 387 811,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131023973МТЕКС ЕООД
MTEKS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175026800СИСКО-АС ООД
SISKO-AS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 1 379 409,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през ян.15)
200527232ВИТОША ИНВЕСТМЪН КЪМПАНИ ЕООД
VITOSHA INVESTMAN KAMPANI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201483319ИНВЕСТМЪНТ ПРОДЖЕКТС АД
INVESTMANT PRODZHEKTS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202284252ИННОВА БЪЛГАРИЯ ЕООД
INNOVA BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202310918СИРИУС КА ЕООД
SIRIUS KA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 801 639,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през юни.16)
203412331БФБ Роторс индустрис ООД
BFB Rotors industris OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203438034Ауто Краси 54 ЕООД
Auto Krasi 54 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831205057БИБИКОМ ЕООД
BIBIKOM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Гавраил Дончев Хрусанов
Check other registries about the person Gavrail Donchev Hrusanov

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More